بولتن اقتصادی
1399/08/26
17:20
افراد بدحساب نمی‌توانند کارت بانکی و تسهیلات دریافت کنند 🔹مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: با قانون جدید چک محدودیت های زیادی برای افراد بدحسا...

افراد بدحساب نمی‌توانند کارت بانکی و تسهیلات دریافت کنند🔹مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: با قانون جدید چک محدودیت های زیادی برای افراد بدحساب در نظر گرفته شده است.

انتهای خبر

0
0