بورس امروز
1401/02/19
13:08
‌‌❇ ومعادن مجوز افزایش سرمایه 129 درصدی گرفت 🔹بر اساس این مجوز، سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات از 84 هزار میلیارد ریال به 192 هزار و ...

❇ ومعادن مجوز افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی گرفت🔹بر اساس این مجوز، سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات از ۸۴ هزار میلیارد ریال به ۱۹۲ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال افزایش می یابد.


در این افزایش سرمایه ۱۰۸ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریالی، ۶۴ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال آن از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و ۴۴ هزار میلیارد ریال آن از محل سود انباشته خواهد بود.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0