محمود رحمانی
1399/08/11
11:37
خپارس قیمت امروز ۶۳۰تومان ظلم بی حد در بازار برای مردم و سهامداران بازار سرمایه ی ایران بی دفاع و مظلوم تا چه حد اخه چرا کسی جلوی اینارو نمیگیر...

خپارس قیمت امروز ۶۳۰تومان


ظلم بی حد در بازار برای مردم و سهامداران بازار سرمایه ی ایران بی دفاع و مظلوم تا چه حد اخه


چرا کسی جلوی اینارو نمیگیره؟؟؟؟انتهای خبر

0
0