مهدی رضایتی
1400/09/03
15:58
#کهمدا قیمت هر تن شیشه در کهمدا به 423 دلار رسید. مبنا را از نیمایی به آزاد تغییر دهیم نرخ هر تن 360 دلار می رسد که نرخ های جذابی برای شیشه سازه...

#کهمداقیمت هر تن شیشه در کهمدا به ۴۲۳ دلار رسید.مبنا را از نیمایی به آزاد تغییر دهیم نرخ هر تن ۳۶۰ دلار می رسد که نرخ های جذابی برای شیشه سازها خواهد بود.انتهای خبر

0
0