بورس۲۴
1401/01/29
16:51
«ثشاهد» ۹ ماهه را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت شاهد گزارش عملکرد خود تا پایان اسفند ماه را منتشر نمود.

«ثشاهد» 9 ماهه را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شاهد در ۹ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۵۷ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل کاهش ۸۴ درصدی داشت.


درامدهای عملیاتی با کاهش ۶۸ درصدی به ۱۲۴ میلیارد تومان رسید.


9 ماهه 1400 ثشهاد
انتهای خبر

0
0