سهم گلچین
1399/08/25
08:21
وقفه معاملاتي نمادهای #بپیوند و #گکوثر به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت وزیر صمت: دو نرخی بودن ارز منشا فساد است

وقفه معاملاتی نمادهای #بپیوند و #گکوثر به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت
وزیر صمت: دو نرخی بودن ارز منشا فساد است

انتهای خبر

0
0