کدال۳۶۰
1399/10/07
18:24
#وتوصا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ▪️ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ا...

#وتوصا


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران▪️ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۱٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۶۲۸ ریال سود محقق کرده است.▪️ «وتوصا» با سرمایه ثبت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۲,۵۱۱,۸۳۲ میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۸:۲۴:۴۷ (۷۰۵۸۰۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0