بورس۳۶۵
1399/10/29
09:46
چیزی که ما در این بازار یاد گرفتیم پول درشت درون بازار هوشمند است . همانطور که دلار بالای 22 تومان را تا 33 هزار تومان قبول نکرد اینجا هم این دلار...

چیزی که ما در این بازار یاد گرفتیم پول درشت درون بازار هوشمند است . همانطور که دلار بالای ۲۲ تومان را تا ۳۳ هزار تومان قبول نکرداینجا هم این دلار را قبول نخواهد کرد و بازار را می خرند و البته خیلی صبورند . همه خوب میدانیم دلار بر چه پایه اساسی در حال افت هست .نه پولی آزاد شده . نه نگرشی در اقتصاد تغییر کرده . فقط یک نفر می‌خواهد بیاید و عده ای از داخل دارند پیشاپیش فرش قرمز پهن می‌کنند تا به اهداف سیاسی خود برسند تا به مردم بفهمانند که آقای x بد بود و آقای Y منجی اقتصاد ماستاین انتظارات خیلی زود جای خود را به واقعیات خواهد داد . واقعیات چیزی دیگرست . هیچ نسخه ای برای کسی نباید پیچید . هر کس دید کوتاه داشته تا الان خروج کرده . آنهایی که ماندند احتمالا دید میان مدت به بالا دارند پس نباید از این شرایط خیلی نگران بودیادگاری باشد ۱۳۹۹/۱۰/۲۹@Bourse_۳۶۵

انتهای خبر

0
0