تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/23
11:40
#شمواد خط مقاومتی مهمی را عبور داده است و در حال تکمیل پولبک می باشد و فعلا جای نگرانی ندارد

#شمواد خط مقاومتی مهمی را عبور داده است و در حال تکمیل پولبک می باشد و فعلا جای نگرانی ندارد


انتهای خبر

0
0