اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/11/14
16:36
✅ نشانه‌هایی از پیشرفت چشم‌گیر بزرگترین بانک بورسی کشور بانک تجارت از افزایش بیش از ٣٧ درصدی جذب سپرده‌های ریالی در مقطع پایان آذرماه سال جاری نسب...

✅ نشانه‌هایی از پیشرفت چشم‌گیر بزرگترین بانک بورسی کشوربانک تجارت از افزایش بیش از ۳۷ درصدی جذب سپرده‌های ریالی در مقطع پایان آذرماه سال جاری نسبت به پایان اسفندماه سال ۱۳۹۸ خبر داد.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0