کانال کدال
1399/10/29
11:07
📊 نماد : دی 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 🏭 شرکت: بانک دي ✍🏻 موضوع افشاء: سا...

📊 نماد : دی📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: بانک دی✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب📋 شرح رویداد: به شرح تصویر در پیوست اعلام گردیده است.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه#دی #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۱:۰۱:۵۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0