بورس۲۴
1400/01/20
22:19
با این جمله خودمان را آرام کنیم ؛ ﺿرﺭ بﻪ ماﻝ بﺨﻮﺭﺩ نﻪ بﻪ ﺟاﻥ!!

عیدی بورس به سرمایه گذاران ؛ حدود ۵ درصد زیان در ۹ روز کاری!! باشد برای ثبت در تاریخ این همه بی تفاوتی به زیان و قفل دارایی مردم در بازار سهام

بورس۲۴ : با گذشت ۲۰ روز از فروردین ماه بورس تهران ۴.۴ درصد از دارایی سرمایه گذاران کاست.


جست و جوی بورس۲۴ در میان صنایع پربازده بازار سهام حاکی از آن است : در این پروسه زمانی شاخص صنعت منسوجات با بازدهی بیش از ۱۸ درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود.


این در حالی است که شاخص صنعت دستگاه های برقی بازدهی ۵ درصدی در این دوره داشت ، تا دومین صنعت پربازده بازار باشد و شاخص صنعت محصولات فلزی با بازدهی بیش از ۳ درصدی سومین صنعت پرسود این دوره ۲۰ روزه سپری شده از سال ۱۴۰۰ بود.


این بررسی نشان می دهد : در سه هفته سپری شده از سال شاخص صنعت فلزات اساسی با افت ۸.۶ درصدی زیان ده ترین صنعت بازار سهام بود و شاخص صنعت مواد دارویی با افت ۸.۴ درصدی به همراه شاخص صنعت فرآورده های نفتی با افت۸.۳ درصدی به ترتیب دومین و سومین صنعت زیان ده این دوره زمانی بودند.


شرح شاخص

مقدار شاخص در ۲۷ اسفند ۹۹

مقدار شاخص در پایان هفته سوم فروردین۱۴۰۰

تغییرات (درصد)

محصولات فلزی

۲۴۰۵۷۷

۲۴۹۳۴۸

۳.۶

مواد دارویی

۱۱۳۸۳۸

۱۱۲۹۷۰

۸.۴

انبوه سازی

۱۰۲۵۴

۱۰۱۸۲

۱

رایانه

۵۹۴۱۸

۶۱۵۳۳

۳.۵

ماشین آلات

۲۷۸۶۸۰

۲۸۴۲۹۶

۲

فرآورده های نفتی

۴۲۹۴۵۵۱

۳۹۳۹۵۴۱

۸.۳

کانی فلزی

۳۸۵۵۹۷

۳۶۶۹۱۵

۴.۸

کانی غیر فلزی

۵۶۲۲۱

۵۵۳۵۴

۱.۵

غذایی به جز قند

۵۵۷۶۹

۵۶۵۴۵

۱.۴

زغال سنگ

۵۳۵۲۵

۵۲۹۱۶

۱.۱

خودرو

۲۴۷۴۹۳

۲۴۱۷۱۰

۲.۳

قند و شکر

۱۷۲۵۱۱

۱۷۳۹۶۳

۱

حمل و نقل

۲۹۰۹۳

۲۸۸۰۵

۱

وسایل ارتباطی

۵۱۷۷۴

۵۰۸۶۷

۱.۷

سایر مالی

۱۵۸۲۸

۱۵۷۷۴

۰

انتشار و چاپ

۱۴۸۵۲۳۰

۱۴۸۴۳۱۹

۰

محصولات کاغذی

۱۱۱۷۵۱

۱۱۱۶۲۱

۰

فلزات اساسی

۹۹۵۹۰۸

۹۰۹۹۶۴

۸.۶

شیمیایی

۸۱۶۵۸

۷۵۷۵۵

۷.۲

دستگاه های برقی

۵۲۳۸۵۵۷

۵۵۰۴۳۶۹

۵

سرمایه گذاری ها

۳۰۱۴۲

۲۹۹۴۱

۱

زراعت

۲۱۲۸۴۰

۲۱۶۸۶۲

۱.۹

لاستیک

۳۳۰۰۰۳

۳۱۹۷۸۱

۳

چند رشته ای صنعتی

۱۴۷۳۱۸

۱۴۶۱۸۹

۱

رادیویی

۶۱۱۳

۶۱۷۲

۱

فنی مهندسی

۶۹۶۸

۷۱۹۹

۳.۳

کاشی و سرامیک

۶۰۸۳۵

۶۱۰۴۶

۰

بیمه

۶۱۳۱۰

۵۹۵۶۶

۲.۸

منسوجات

۱۳۵۰۰

۱۶۰۱۹

۱۸.۶

مالی

۱۷۸۲۲۰۶

۱۷۳۴۲۳۵

۲.۷

سایر معادن

۲۱۲۲۴۹

۲۱۸۰۵۹

۲.۷

استخراج نفت

۴۳۳۸

۴۲۴۷

۲

محصولات چرمی

۲۶۳۵۵

۲۶۲۴۲

۱

سیمان

۱۱۳۸۰

۱۱۲۸۷

۱

بانک ها

۷۴۷۵

۷۱۱۸

۴.۸

برق و گاز و اب و بخار

۱۷۵۳

۱۷۲۳

۱.۷

اداره بازارهای مالی

۱۴۲۰

۱۳۷۸

۳

اطلاعات و ارتباطات

۸۵۱

۸۵۱

۰

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

۱۴۰۶

۱۳۱۸

۶.۲

شاخص کل

۱۳۰۷۷۰۷

۱۲۴۹۹۱۰

۴.۴

انتهای خبر

0
0