کدال۳۶۰
1399/10/07
16:59
#قنقش آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت قند نقش جهان 1399-10-07 16:59:47 (706940) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#قنقش


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت قند نقش جهان۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۶:۵۹:۴۷ (۷۰۶۹۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0