نوآوران امین
1399/09/03
18:09
سازه پویش(#خپویش) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 64 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1...

سازه پویش(#خپویش)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۶۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۹۰۴,۸۸۳ میلیون ریال به مبلغ ۴,۷۶۳,۸۱۳ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۷۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۵۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0