بتاسهم
1399/09/16
21:57
به هر کد بورسی چه تعداد #بوعلی خواهد رسید؟ در عرضه اولیه پتروشیمی بوعلی، از 420 میلیون سهم قابل عرضه، 315 میلیون سهم جهت عرضه عمومی تخصیص خواهد یاف...

به هر کد بورسی چه تعداد #بوعلی خواهد رسید؟ در عرضه اولیه پتروشیمی بوعلی، از ۴۲۰ میلیون سهم قابل عرضه، ۳۱۵ میلیون سهم جهت عرضه عمومی تخصیص خواهد یافت و ۱۰۵ میلیون سهم دیگر به صندوقهای سرمایه گذاری.


بر اساس مشارکت ۴.۵ میلیونی در آخرین عرضه اولیه بازار، به نظر میرسد احتمالا به هر کد بورسی حداکثر ۷۰ سهم تخصیص خواهد یافت تا نقدینگی مورد نیاز هر کد مبلغ تقریبی ۲۹۰ هزار تومان باشد.TsePressانتهای خبر

0
0