حامیان بورس ایران
1399/08/12
11:44
توییت نماینده مجلس و اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد به هیات رییسه: استیضاح وزیر اقتصاد بخاطر عدم مدیریت صحیح و ریزش سنگین #بورس و ضرر و زیان ه...

توییت نماینده مجلس و اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد به هیات رییسه:استیضاح وزیر اقتصاد بخاطر عدم مدیریت صحیح و ریزش سنگین #بورس و ضرر و زیان هنگفتی که نامبرده به سرمایه مردم عادی زد.انتهای خبر

0
0