کانال عرضه اولیه
1399/08/11
11:44
🔴🔵⚫️👈 مجلس محترم: مجمع سهامداران حقیقی به کجا رسید؟؟؟؟؟؟ 🔷👈این یک مورد که حداقل دست شماست...لطفا" در دستور کار فوری قرار دهید... پ.ن:1 اون چند ن...

🔴🔵⚫️👈 مجلس محترم: مجمع سهامداران حقیقی به کجا رسید؟؟؟؟؟؟🔷👈این یک مورد که حداقل دست شماست...لطفا" در دستور کار فوری قرار دهید...پ.ن:۱ اون چند نماینده ای که در حال لابی کردن برای مدیرعاملی ایکس و ایگرگ برای بورس هستند بجای اینکارها که دوزار برای سهامداران فایده ای ندارد، پیگیر حق و حقوق قانونی سهامداران خرد باشید و هر چه سریعتر کانون سهامداران حقیقی را مصوب کنید.۲- وقتی سهامداران نماینده ای برای احقاق حق خود نداشته باشند فردا روزی نمی دانید طرف حسابتان دقیقا" با چه کسانی است. کمی به حرفای دلسوزانه ای که زده می شود (برای حال و روزهای وضعیت کشور که در آن هستیم)، برای آینده نگری فکر کنید.👈

انتهای خبر

0
0