سهام سودآور
1401/05/30
09:13
عشقی: از سال ۸۸ هیچ گونه مجوز کارگزاری صادر نشده بود، از سال گذشته ما نزدیک ۱۵ مجوز کارگزاری صادر شده است از این ۱۵ کارگزاری حدود ۵ کارگزاری تاسیس...

عشقی:


از سال ۸۸ هیچ گونه مجوز کارگزاری صادر نشده بود، از سال گذشته ما نزدیک ۱۵ مجوز کارگزاری صادر شده است


از این ۱۵ کارگزاری حدود ۵ کارگزاری تاسیس شد و درحال شروع فعالیت هستند.انتهای خبر

0
0