بورس۳۶۵
1399/11/14
18:18
✅ #اختصاصی در جریان معاملات امروز 1000 میلیارد تومان #خروج پول حقیقی در بازار داشتیم ............................... 《تاریخ: سه شنبه 14 ...

✅ #اختصاصیدر جریان معاملات امروز ۱۰۰۰ میلیارد تومان #خروج پول حقیقی در بازار داشتیم...............................


《تاریخ: سه شنبه ۱۴ بهمن ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0