مهدی ساسانی
1399/09/04
09:21
داستان #شستا هم شده داستان بچه سر راهی یک مدت که کسی کلا سر پرستیش را قبول نمیکرد بعد هم هفته ای یک بازارگردان برایش در مصاحبه ها عنوان میشد و م...

داستان #شستا هم شده داستان بچه سر راهی


یک مدت که کسی کلا سر پرستیش را قبول نمیکرد


بعد هم


هفته ای یک بازارگردان برایش در مصاحبه ها عنوان میشد و میگفتند این هفته بازارگردانش اوکی شده و خبری نبود


چند هفته اینجوری طول کشید


الان هم که باز شده گویا بازار گردان هنوز نمیدونه اصلا برای چی انتخابش کردند


👈👈بازارگردان عزیز کار شما قرار دادن درخواست خرید و فروش در سمت خریدار و فروشند سهم است برای کنترل هیجانات


وگرنه تماشای تابلوی معاملات را که ما هم بلد بودیمانتهای خبر

0
0