بتاسهم
1399/10/09
17:01
#فولای در 6 ماهه حسابرسی تلفیقی 1187 ریال محقق کرده است که نسبت به دوره قبل رشد 4 برابری داشته است سود دوره قبل 293 بوده است

#فولای در ۶ ماهه حسابرسی تلفیقی ۱۱۸۷ ریال محقق کرده است که نسبت به دوره قبل رشد ۴ برابری داشته است سود دوره قبل ۲۹۳ بوده است


انتهای خبر

0
0