سهم گلچین
1401/06/01
19:03
مرندی: هیچ توافقی قبل از مختومه شدن پرونده آژانس علیه ایران اجرا نخواهد شد تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به گزارش ادعایی رویترز، تاکید کرد هیچ تواف...

مرندی: هیچ توافقی قبل از مختومه شدن پرونده آژانس علیه ایران اجرا نخواهد شدتحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به گزارش ادعایی رویترز، تاکید کرد هیچ توافقی قبل از بسته شدن دائمی پرونده اتهامات نادرست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران اجرا نخواهد شد

انتهای خبر

0
0