همفکران
1399/08/18
12:17
#نبض_بازار 📌به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی #واحیا حداکثر تا تاریخ 1399/09/01 تعلیق می گردد

#نبض_بازار


📌به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی #واحیا حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعلیق می گرددانتهای خبر

0
0