سهامداران بزرگ شستا
1400/01/25
08:52
بیشترین ارزش خالص صف خرید نماد میلیارد تومان 🔹غگیلا : 185.9 🔹شصدف : 71.2 🔹تمحرکه : 37.3 🔹شستا : 29.3 🔹پلوله : 26.0 🔹کرازی : 18....

بیشترین ارزش خالص صف خریدنماد میلیارد تومان


🔹غگیلا : ۱۸۵.۹


🔹شصدف : ۷۱.۲


🔹تمحرکه : ۳۷.۳


🔹شستا : ۲۹.۳


🔹پلوله : ۲۶.۰


🔹کرازی : ۱۸.۸


🔹شرنگی : ۱۳.۲


🔹برکت : ۷.۷


🔹خعمرا : ۵.۴


🔹سدشت : ۳.۳


🔹وسالت : ۲.۰


🔹سمتاز : ۱.۴


🔹فنورد : ۱.۱


🔹معیار : ۱.۰


🔹کابگن : ۱.۰


🔹بتک : ۰.۹


🔹قاروم : ۰.۸


🔹آریا : ۰.۶


🔹کایتا : ۰.۴


🔹شلرد : ۰.۴📅 ۰۰/۰۱/۲۵ ⏰ ۰۸:۴۸〰〰〰〰〰〰〰


🆔@shasta۱۳۹۹💥

انتهای خبر

0
0