نبسا
1399/08/18
12:28
مثلا دنبال چه خبری هستید برای صف خرید شدن گروه #دارویی ؟؟ همینکه اغلبشون با eps های خوب و نسبت قیمت به در آمد مناسب از سقف خودشون نصف شدن کافی نیست...

مثلا دنبال چه خبری هستید برای صف خرید شدن گروه #دارویی ؟؟


همینکه اغلبشون با eps های خوب و نسبت قیمت به در آمد مناسب از سقف خودشون نصف شدن کافی نیست؟برای پایین اومدن و هجوم به صف فروش در هر گروهی از صنایع بورس دلیلی لازم ندارید، برای مثبت شدنشون در به در دنبال خبر و شایعه هستید؟؟!انتهای خبر

0
0