همفکران
1399/09/23
12:57
#کدال #شفاف_سازی #وبانک 📌عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده موضوع مزایده: مزایده واگذاری بخشی از املاک شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دلایل ع...

#کدال


#شفاف_سازی


#وبانک📌عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایدهموضوع مزایده: مزایده واگذاری بخشی از املاک شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملیدلایل عدم حصول نتیجه: به موجب عدم وجود شرکت کنندگان، املاک ذکر شده در تاریخ عرضه ( ۱۳۹۹/۰۹/۲۳) با شرایط اعلامی به فروش نرسیده است.انتهای خبر

0
0