نوآوران امین
1401/01/08
16:00
پارس سرام (#کسرام) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ✅افزایش ۱۴.۸۱ درصدی فروش ...

پارس سرام (#کسرام)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱✅افزایش ۱۴.۸۱ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۸۷.۸۹ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۵۵.۶۹ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0