کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/31
09:38
تا ساعت 09:37: در نماد #خساپا 280 میلیون برگه به ارزش 62 میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ 0....

تا ساعت ۰۹:۳۷:در نماد #خساپا ۲۸۰ میلیون برگه به ارزش ۶۲ میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ ۰.۶ درصد است.در نماد #فیروزا ۱۵ میلیون برگه به ارزش ۴۵ میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ ۰.۱ درصد است.در نماد #وساپا ۷۵ میلیون برگه به ارزش ۴۲ میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ ۵.۳ درصد است.در نماد #خودرو ۱۸۶ میلیون برگه به ارزش ۴۱ میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ ۳.۱ درصد است.در نماد #ورنا ۴۵ میلیون برگه به ارزش ۲۸ میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ ۴.۴ درصد است.لازم به توضیح است تا این لحظه ارزش معاملات خرد ۸۵۲ میلیارد تومان می باشدکانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0