بورس۲۴
1401/03/03
09:18
شرکت بانک قرض الحسنه رسالت خبر از تعلیق نماد داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت بانک قرض الحسنه رسالت اعلام نمود به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ تعلیق می گردد.

شرکت بانک قرض الحسنه رسالت خبر از تعلیق نماد داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت بانک قرض الحسنه رسالت اعلام نمود به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ تعلیق می گردد.


وسالت
انتهای خبر

0
0