بورس۲۴
1401/01/27
09:16
توضیحات «فروی» در خصوص آثار عوارض صادراتی بر روی صادرات

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ذوب روی اصفهان در خصوص عوارض صادراتی بر روی صادرات شفاف سازی کرد.

توضیحات «فروی» در خصوص آثار عوارض صادراتی بر روی صادرات

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ذوب روی اصفهان در خصوص عوارض صادراتی بر روی صادرات شفاف سازی کرد.


شرکت ذوب روی اصفهان اعلام نمود که وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی بر عوارض صادراتی بر روی صادرات به استحضار می رساند صادرات محصولات شمش روی این شرکت با توجه به قیمتهای فعلی به میزان ۱۱ درصد می باشد.


فروی
انتهای خبر

0
0