سیگنال یاب روزانه
1399/08/11
21:20
#شبهرن سهم در محدوده حمایتی قرار دارد در صورتیکه محدوده حمایتی 4965 رو از دست نده میتونه اهدافی که در چارت مشخص کردم رو تاچ کنه 99/08/11

#شبهرنسهم در محدوده حمایتی قرار دارددر صورتیکه محدوده حمایتی ۴۹۶۵ رو از دست نده میتونه اهدافی که در چارت مشخص کردم رو تاچ کنه۹۹/۰۸/۱۱
انتهای خبر

0
0