تی اس ای پرس
1399/10/06
21:47
سود خون در حساب سمات! ⭕️ شرکت سپرده گذاری مرکزی برای ارائه خدمات توزیع سود سهام، به ناشران و سهامداران 2 خواسته دارد؛ اول به ازای هر تراکنش، فارغ ...

سود خون در حساب سمات!⭕️ شرکت سپرده گذاری مرکزی برای ارایه خدمات توزیع سود سهام، به ناشران و سهامداران ۲ خواسته دارد؛ اول به ازای هر تراکنش، فارغ از هر مبلغ توزیع سود کامزد یکسان دریافت کند و دوم، ناشر مجبور است سود کلیه سهامداران را در یک روز بپردازد که در شرایط فعلی فشار مالی سنگینی به شرکت تحمیل می کند، پس همچنان ترجیح ناشر گزینه بانک است تا سمات!SedayeBourse.ir/news/۴۲۴۷۰۱انتهای خبر

0
0