نوآوران امین
1400/12/07
15:49
آتیه داده پرداز (#اپرداز) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️ درآمد شناسایی شد...

آتیه داده پرداز (#اپرداز)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، (۶) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱۰ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بالغ بر ۳۵۵,۸۹۵ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۲۳۴,۸۱۱ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بالغ بر ۳۳۳,۱۴۱ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بالغ بر ۳,۹۱۴,۸۴۲ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0