کارگزاری آبان
1401/06/01
10:46
📊#ولقمان اطلاعیه 1401/06/01 *سرمایه گذاری لقمان* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) من...

📊#ولقمان


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱


*سرمایه گذاری لقمان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰


خرید کارگزاری توسط شرکت سرمایه گذاری لقمان : گزارش نهایی مدیرعامل در رابطه با موضوع خرید سهام کارگزاری و توضیحات ارائه شده در خصوص توجیه سرمایه گذاری در این خصوص به منظور تکمیل زنجیره ارزش شرکت اصلی و شرکت های فرعی با توجه به افزایش چشمگیر معاملات در حوزه های مختلف بازار سرمایه و ضرورت حضور بخش واسطه گری معاملات (کارگزاری) ، هیات مدیره خرید ۴۹ درصداز سهام کارگزاری توسعه سهند را براساس قیمت گزارش ارزیابی سهام که توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت پذیرفته ، تصویب نمود. لازم به توضیح است به دلیل اینکه براساس مقررات اساسنامه شرکت های کارگزاری ونیز الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار می بایست خریدار به تایید سازمان اوراق بهادار برسد.


دلایل تغییرات:شایان ذکر است نقل و انتقال رسمی و تحقق نهایی خرید سهام براساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و اساسنامه شرکتهای کارگزاری منوط به اخذ مجوزسازمان بورس اوراق بهادار و پس از دریافت تاییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر بوده و قطعیت خرید سهام مذکور منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
انتهای خبر

0
0