پایگاه خبری انتخاب
1400/05/29
12:01
♦️وضعیت مبهم ورزش زنان پس از قدرت گیری طالبان 🔹 یک مقام کریکت افغانستان: طالبان برای حمایت از «کریکت مردان» چراغ سبز نشان داده جزئیات در 👇👇 ente...

♦️وضعیت مبهم ورزش زنان پس از قدرت گیری طالبان🔹 یک مقام کریکت افغانستان: طالبان برای حمایت از «کریکت مردان» چراغ سبز نشان دادهجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲eqS


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0