کدال۳۶۰
1399/11/07
19:00
#شکلر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت نیروکلر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 311,289 میلیون ریال از محصو...

#شکلر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت نیروکلر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۳۱۱,۲۸۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۰٪ افزایش داشته است.▪️«شکلر» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مبلغ ۱,۴۰۸,۴۲۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۳٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۸:۵۹:۵۸ (۷۱۷۱۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0