تحلیل برای سود
1401/06/02
10:35
حجم مبناي نمادهاي معاملاتي (دي1)، ‌(سبزوا1) و (شراز1) از امروز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 اعمال نخواهد شد. همچنين حجم مبنا براي نمادهاي معاملاتي (چخز...

حجم مبنای نمادهای معاملاتی (دی۱)، (سبزوا۱) و (شراز۱) از امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ اعمال نخواهد شد. همچنین حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی (چخزر۱)، (کلر۱)، (وهامون۱)، (لطیف۱)، (ساینا۱) و (ثپردیس۱) از امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ اعمال خواهد شد.


مدیریت عملیات بازار فرابورس ایرانانتهای خبر

0
0