فرارسانه
1399/09/23
09:23
📺به وقت تحلیل 📌بررسی گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران با نگاهی به تجربیات جهانی 📅 یکشنبه 23 آذرماه 14:30 تا 15:00 🆔@FaraRasane

📺به وقت تحلیل📌 بررسی گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران با نگاهی به تجربیات جهانی📅 یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0