کدال۳۶۰
1399/12/03
07:49
#وجم #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 از محل واگذاری سهام ...

#وجم


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ از محل واگذاری سهام ۳۷,۳۷۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۸۸٪ افزایش داشته است▪ وجم با سرمایه ثبت شده ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪️ شرکت در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۵۱۷,۹۴۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۱۰٪ به مبلغ ۱,۶۰۷,۳۰۱ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۲-۰۳ ۰۷:۴۹:۴۸ (۷۲۳۴۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0