بتاسهم
1401/06/02
19:18
💢نفت ما در توئیتی خبر داد: 🔸‏شنیده ها از بازگشت به تولید همه ‎#متانول سازهای تعطیل شده بعد از رسیدگی به شکواییه های مربوط به قیمت گذاری خوراک واحد...

💢نفت ما در توئیتی خبر داد:🔸شنیده ها از بازگشت به تولید همه #متانول سازهای تعطیل شده بعد از رسیدگی به شکواییه های مربوط به قیمت گذاری خوراک واحدها حکایت دارد. گفته می شود قول هایی مبنی بر اصلاح قیمت گاز با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی داده شده است.


نفت ما

انتهای خبر

0
0