بورسینه
1401/03/31
10:50
📌پنج سهمی که نسبت به میانگین ۳۰ روزه با حجم بالایی معامله شدند 🔹 حجم معاملات امروز بانک #دی تا ساعت ۱۰:۳۰ امروز نسبت به میانگین ۳۰ روز گذشته، ۶۸.۳...

📌پنج سهمی که نسبت به میانگین ۳۰ روزه با حجم بالایی معامله شدند🔹 حجم معاملات امروز بانک #دی تا ساعت ۱۰:۳۰ امروز نسبت به میانگین ۳۰ روز گذشته، ۶۸.۳ برابر شده است.🔹#قشیر، #فگستر #وآذر و #ستران از دیگر سهم‌هایی هستند که نسبت به میانگین ۳۰روز گذشته، حجم بالایی را ثبت کردند.انتهای خبر

0
0