نوآوران امین
1399/10/05
00:39
مهندسی صنعتی روان فن آور (#خفناور) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۶.۱...

مهندسی صنعتی روان فن آور (#خفناور)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۶.۱۹ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۴۰.۱۵ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۷۰.۲۳ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0