نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/09/30
15:02
#سامان همچنان صف خرید لنگ حجم مبنا هست

#سامان همچنان صف خرید لنگ حجم مبنا هست


انتهای خبر

0
0