واچ لیست بورس تهران
1399/08/12
11:14
#اخابر ارزش بازار اخابر امروز رسید به ۷۳ همت ( هزار میلیارد تومان) در کنفرانس اطلاع رسانی که شرکت اواخر سال گذشته داشت ارزش زمین‌هاش رو ۴۴ همت اعل...

#اخابر


ارزش بازار اخابر امروز رسید به ۷۳ همت ( هزار میلیارد تومان)در کنفرانس اطلاع رسانی که شرکت اواخر سال گذشته داشت ارزش زمین‌هاش رو ۴۴ همت اعلام کرده بود. از همون زمان تا امروز قیمت زمین و مسکن به شدت رشد کرده و همزمان ارزش اخابر کاهش ۶۰ درصدی داشته است.


ارزش بازار امروز اخابر حتی ارزش زمین‌هاش هم نیست دیگه مالکیت ۸۴ درصدی در #همراه و کلی تجهیزات و تکنولوژی و ... به کنارحقیقتا در خیلی از سهم‌های بزرگ و مهم بازار قیمت‌ها به شدت جذاب و undervalue شدنیادتون نره که بازار ما هیچ وقت تعادل نداشته یا بالاتر از تعادلیم یا زیر و فاصله ای این جابجایی ها به شدت کوتاه شده.#اخابر و #همراه ۲ سهم بلندمدتی بدون ریسک@my_watchlistانتهای خبر

0
0