پایگاه خبری انتخاب
1401/06/03
10:29
ابطحی خطاب به رئیسی: 🔹 برخلاف شعارهایتان، اقتصاد را بیشتر از همیشه به برجام گره زدید 🔹شانس آورده اید که منتقدان بی رحم و تهمت زن ندارید جزئیات د...

ابطحی خطاب به رئیسی:


🔹 برخلاف شعارهایتان، اقتصاد را بیشتر از همیشه به برجام گره زدید



🔹شانس آورده اید که منتقدان بی رحم و تهمت زن ندارید



جزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲twz


🆔 @Entekhab_ir



انتهای خبر

0
0