کدال۳۶۰
1400/11/30
11:59
#قشیر ادامه #تعلیق_نماد معاملاتی به درخواست ناشر شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد 1400-11-30 11:59:45 (854739) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#قشیر


ادامه #تعلیق_نماد معاملاتی به درخواست ناشر شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد۱۴۰۰-۱۱-۳۰ ۱۱:۵۹:۴۵ (۸۵۴۷۳۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0