بورس۳۶۵
1399/08/26
19:16
✅ #اختصاصی نمودار برآیند جریان ورود و خروج پول حقیقی ها در کل بازار 🔹 توضیحات: در جریان معاملات تقریبا میزان خروج پول حقیقی 0 بود و ورود یا ...

✅ #اختصاصینمودار برآیند جریان ورود و خروج پول حقیقی ها در کل بازار🔹 توضیحات:در جریان معاملات تقریبا میزان خروج پول حقیقی ۰ بود و ورود یا خروج نقدینگی خاصی نداشتیم
...............................


《تاریخ: دوشنبه ۲۶ آبان ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0