بولتن اقتصادی
1399/08/18
14:02
ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو حذف نشده است 🔹با وجود شایعاتی که امروز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات دارو مطرح بود، پیگیری‌ها از این حکایت...

ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو حذف نشده است🔹با وجود شایعاتی که امروز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات دارو مطرح بود، پیگیری‌ها از این حکایت دارد که این خبر صحت نداشته و تامین ارز دارو به روال قبل ادامه دارد./ ایسنا

انتهای خبر

0
0