بورس امروز
1399/11/08
15:23
📌دهقان دهنوی رئیس جدید سازمان بورس: 🔹جایگاه بازار سرمایه در سیاست گذاری اقتصادی، جزو برنامه های من است. بازار سرمایه آینه اقتصاد است و تحولات اقتص...

📌دهقان دهنوی رییس جدید سازمان بورس:🔹جایگاه بازار سرمایه در سیاست گذاری اقتصادی، جزو برنامه های من است. بازار سرمایه آینه اقتصاد است و تحولات اقتصادی در آنجا شکل می گیرد. مگر غیر از این هست که ما در کشور به دنبال جهش تولید و افزایش سرمایه گذاری هستیم؟ غیر از این است که بزرگ ترین مشکل اقتصادی ما امروز رشد منفی سرمایه گذاری در کشور است؟🔸سرمایه گذاری در کجا شکل می گیرد؟ آیا می شود شرکت ها را با سیاست گذاری غلط، با دخالت، با قیمت گذاری، از توجیه پذیری اقتصادی خارج کنیم تا سرمایه جدید توجیه ورود به آن را نداشته باشد؟ چنین چیزی برای اقتصاد امکان پذیر نیست.🔹اگر دنبال رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در کشور هستیم، مسیر آن از رشد و بالندگی و پویایی بازار سرمایه خواهد بود.🆔

انتهای خبر

0
0