ذره‌بین بازار
1400/10/06
09:43
و اما فولاد 11800 prz قوی تشکیل داده در صورت عبور ار 11800تا 11200 که مقاومت روانی نیز هم تلقی میشود در صورت عبور پر قئرت منتظر یک سوپر صعود باشید...

و اما فولاد ۱۱۸۰۰ prz قوی تشکیل داده در صورت عبور ار ۱۱۸۰۰تا ۱۱۲۰۰ که مقاومت روانی نیز هم تلقی میشود در صورت عبور پر قئرت منتظر یک سوپر صعود باشید ازش در صورت عبورانتهای خبر

0
0